To hear any English text, just double-click or hightlight!

loser

Uighur

n. yaramsiz, yéngilgen, meghlubiyetchi, bosh adem, leqwa, bijirimsiz, tembel, miskin