flip-flop

n. 1. shippek, palaq shippek, palaq kesh, achimaq shippek, acha shippek 2. mollaq étish 3. 180 gradusluq özgirish, siyasitidin yénish, siyasitini burash, yönilishdin yénish, yönilishini burash 4. (éléktronika) triggér v. 1. palaq-puluq, tarq-turuq awaz chiqirip mangmaq 2. mollaq atmaq 3. 180 gradusluq özgirish qilmaq, siyasitidin yanmaq, siyasitini burimaq, yönilishdin yanmaq, yönilishini burimaq n. 1ٜ شىپپەك،…