Search

Tasadipiy Sözlük | Random Word

transfuse

v.
ULY
ötkezmek, yetküzmek, aqturmaq
UEY
ئۆتكەزمەك، يەتكۈزمەك، ئاقتۇرماق
USY
өткәзмәк, йәткүзмәк, ақтурмақ