To hear any English text, just double-click or hightlight!

demo

Uighur

n. ülge, sinaq, ispat, körsetme, nemume, namayen, chüshendürme, ipadilesh, izahlash, delil, tonutma, namayish; ewrishke, deslepki nusqa, örnek
v. körsetmek, ipadilimek, namayen qilmaq, ülge körsetmek, ispatlimaq, izahlimaq, delillimek, chüshendürmek, tonutmaq, namayish qilmaq, nemune körsetmek
abbr. demonstration; demonstrate